Sheachtain na Gaeilge le Energia 2020 – 01 – 17 March


Grant Application Form

Deadline for applications: 13 December

Groups in Cork are welcome to apply for funding for Seachtain na Gaelige 2020 which runs from 01 – 17 March 2020.

Click this link to download the form ciste tacaíochta -Sheachtain na Gaelige
The form is currently only available in the Irish language. Please find an english translation below. The application can be made in english.
=====================================

Mar eolas tá ciste tacaíochta le haghaidh Sheachtain na Gaeilge le Energia 2020 ar oscailt anois agus sinne ag glacadh le hiarratais go dtí 13 Nollaig más mian le grúpaí LPP Chathair Chorcaí cur isteach air. Tá an fhoirm iarratais ar fáil anseo.
Má tá aon cheist agat faoin gciste nó má tá tuilleadh eolais uait ní gá ach scairt a chur orainn len é a phlé sean@cnag.ie

Here is a translation of the questions on the form
Ainm an Ghrúpa
Name of the Group
Ainm an Teagmhálaí
Name of the Contact
Seoladh Ríomhphoist
Email Address
Uimhir Gutháin
Phone Number
Sonraí Imeachta(Teideal Imeachta, Dáta, Am & Láthair)
Event Details(Event Title, Date, Time & Location)
Cuir Síos Imeachta/Tionscadail
Description of the Event/Project
Conas a rachaidh an t-imeacht/ tionscadal i bhfeidhm ar an bpobal?
How would the event/project impact the public?
Cad air a chaithfear an maoiniú?
What will the funding be spent on?
Cé mhéad airgid atá á lorg? (Is féidir iarraidh suas go €250)
How much money is being requested?(Up to €250 can be asked for):
Ainm an Chuntais Bainc:
Name of the Bank Account:
Uimhir IBAN an Chuntais Bainc:
IBAN Number of the Bank Account:
Ainm agus Seoladh an Bhainc:
Name and Address of the Bank: